Rozumejme rakovine prsníka | Mlynoviny
Články 28.11.2019

Rozumejme rakovine prsníka

Rakovina je široký pojem pre radu ochorení charakterizovaných tvorbou abnormálnych buniek, ktoré rýchlo rastú a invadujú zdravé bunky v tele. V tomto článku sa budeme venovať rakovine prsníka, ktorá začína v tomto tkanive a ďalej môže napádať okolité tkanivá alebo sa rozšíriť (metastázovať) do iných častí tela. Rakovina prsníka je diagnostikovaná ak sa malígne nádorové bunky objavia v prsníku. Tieto bunky sa môžu dostať mimo pôvodný tumor, a to do krvných alebo lymfatických ciev. Keď sa tumor začne šíriť a ničiť iné tkanivá a orgány, tento proces nazývame metastázovanie.

Skorá detekcia

 

Nipple changes Ak je rakovina prsníka detekovaná včas a je v lokalizovanom štádiu (carcinoma in situ) je dokázané 5 ročné prežívanie u 100% pacientok. Pre skoré objavenie ochorenia sú nevyhnutné každomesačné samovyšetrenia prsníkov a taktiež klinické vyšetrenia u lekára a mamogram. Mnoho symptómov rakoviny prsníka môže byť neviditeľných a nedetekovateľných bez profesionálneho skríningu, ale niektoré je možné zachytiť včas a to dostatočným dbaním pacientok o zdravie svojich prsníkov.

 

 

 

 Znaky a symptómy karcinómu prsníka môžu zahrňovať:

 

 • Hrudka alebo rezistencia, ktorá je na dotyk odlišná od ostatného tkaniva
 • Zmena veľkosti, tvaru alebo vzhľadu prsnika
 • Zmeny pokožky na prsníku
 • Prepadnutie (inverzia) bradavky
 • Odlupovanie, odpadávanie, hrubnutie pigmentovanej časti v okolí bradavky (areoly) alebo pokožky prsníka
 • Začervenanie alebo jamkovitosť pokožky prsníka, podobná pomarančovej šupke

 

 

Väčšina testov na odhalenie karcinómu prsníka spadá do jednej z nasledujúcich kategórií:

 

Skríningové testy:  Skríningové testy (ako ročný mamogram) sú rutinne robené pacientkam ktoré sú zdravé a nie je u nich predpokladaná rakovina prsníka. Cieľom týchto vyšetrení je zachytiť ochorenie včas, predtým ako sa vyvinú akékoľvek symptómy a liečba je obvykle oveľa jednoduchšia.

 

Diagnostické testy: Diagnostické testy (ako biopsia prsnej žľazy) sú robené paciantkám u ktorých má lekár podozrenie na karcinóm prsníka, či už z dôvodu prítomných symptómov, ktoré pacientka popisuje alebo kvôli výsledkom skríningových testov. Tieto testy potvrdia alebo vylúčia prítomnosť ochorenia a taktiež rozšírenie do iných častí tela. Diagnostické testy tiež napomáhajú získať viac informácií a type karcinómu a jeho ďalšej liečby.

 

Monitorovacie testy: Keď už bol karcinóm prsníka diagnostikovaný, tieto testy sú používané počas a po ukončení liečby na posúdenie jej efektivity. Dôležitou úlohou je tiež kontrola akéhokoľvek náznaku relapsu.

 

Typy karcinómu prsníka

Typy rakoviny prsníka zahŕňajú duktálny karcinóm in situ, invazívny duktálny karcinóm, zápalový typ karcinómu prsníka a metastatický karcinóm prsníka.

 

https://3opi891x2is337tyxl1a3451-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/metastatic-breast-cancer.jpg

 

 

 

Metastatický karcinóm prsníka (MBC) je tiež klasifikovaný ako štvrté štádium rakoviny prsníka. Ochorenie sa už rozšírilo do iných častí tela, obvykle do pľúc, pečene, kostí alebo mozgu.

 

 

 

 

https://3opi891x2is337tyxl1a3451-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/dcis-non-invasive.jpg

 

Duktálny karcinóm in situ (DCIS)je neinvazívny typ, kde abnormálne nádorové bunky sú lokalizované v mliekovod a nešíria sa do okolia prsného tkaniva. Duktálny karcinóm in situ je včasne zachytený typ karcinómu s dobrou efektivitou liečby a prognózou, avšak ak nie je sledovaný a liečený nádorové bunky sa môžu rozšíriť do okolitého tkaniva.

 

 

 

https://3opi891x2is337tyxl1a3451-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/triple-negative-cancer-cell.jpg

 

 

Triple-negativny karcinóm prsníka (TNBC), ktorý zastupuje približne 15–20% všetkých typov je typický tým, že neexprimuje estrogénový receptor (ER), ani progesterónový receptor (PR) a ani receptor pre ľudský epidermálny rastový faktor (HER2). Tieto tumory majú agresívnejší fenotyp a kvôli tendencii k metastázovaniu a komplikovanej liečbe aj horšiu prognózu.

 

 

https://3opi891x2is337tyxl1a3451-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/what-is-inflammatory-breast-cancer.jpg

 

Zápalový karcinóm prsníka je agresívny a rýchlo rastúci typ karcinómu. Nádorové bunky infiltrujú kožu a lymfatické cievy prsníka. Málokedy je hmatateľná rezistencia ako varovný príznak, prvé symptómy sa objavia , keď sa lymfatické cievy upchajú nádorovými bunkami.

 

 

 

 

 

Liečba

 

Možnosti liečby rakoviny prsníka sa každým dňom zlepšujú a pacientky majú omnoho väčšie možnosti teraz ako predtým. Ktorákoľvek z nich je zvolená, vždy sa sustredí na dva základné ciele:

 

 • Zničiť čo najviac nádorových buniek v tele pacientky.
 • Zabrániť návratu ochorenia.

 

Ďalej sa lekár sústredí na tri kľúčové okolnosti, vďaka ktorým sa rozhodne, aká terapia je pre pacientku vhodná.

 • Typ karcinómu prsníka.
 • Staging tumoru, čo znamená jeho veľkosť a stupeň rozšírenia.
 • Prítomnosť receptorov pre estrogén, progesterón a HER2 proteín.

 

Tu je krátky popis používaných typov liečby:

 

 1. Chirurgická liečba

Odstránenie samotného tumoru (lumpectómia).

Počas lumpektómie, ktorá patrí k prsník-zachovávaúcim zákrokom, chirurg odstráni tumor a malý kúsok okolitého tkaniva.

Tento typ chirurgickej liečby je odporučený pacientkám s menším tumorom. Ak sa jedná o tumor väčší, pacientky podstupujú najprv chemoterapiu, ktorá nádor zmenší a ten sa stane operabilným.

 

Odstránenie celého prsníka (mastectómia)

Mastektómia je operácia, pri ktorej je odstránené celé tkanivo prsníka- laloky, vývody, tukové tkanivo a časť kože, vrátane bradavky a areoly.

 

Odstránanie niekorých lymfatických uzlín (biopsia sentinelovej uzliny)

Na zistenie, či sa nádorové bunky rozšírili do lymfatických uzlín, chirurg odoberá tie, ktoré sú napadnuté ako prvé. Pokiaľ je výsledok negatívny- nádorové bunky sa nenájdu, je veľmi malá pravdepodobnosť ich prítomnosti v iných uzlinách, preto nie je nutné tieto vyberať.

 

Odstránenie všetkých lymfatických uzlín (disekcia axilárnych lymfatických uzlín)

Pokiaľ sa nádorové bunky nájdu v sentinelových uzlinách, je vhodné dodatočne ostrániť všetky uzliny v podpazuší pacientky.

 

Odstránenie oboch prsníkov

Niektoré pacientky sa môžu rozhodnúť pre odstránenie aj druhého, zdravého prsníka (kontralaterálna profylaktická mastektómia) pokiaľ majú vysokú genetickú predispozíciu a silnú rodinnú anamnézu pre karcinóm prsníka.  

 

 

 

2 .Radiačná terapia

Radiačná terapia používa na zabíjanie nádorových buniek vysoko energetické lúče, ako X-lúče a protóny. Poznáme dva typy ožarovania, a to ožarovanie celého prsníka, ktoré často nasleduje po lumpektómii za cieľom zničenia pozostalých nádorových buniek. Druhou možnosťou je brachyterapia, ktorá používa špeciálne vodiče a lokálne ožiarenie tumoru samotného. Výhodou je šetrenie okolitého tkaniva.  

Radiačná terapia môže trvať od 3 dní po 6 týždňov v závislosti od diagnózy. K vedľajším účinkom patrí únava, rash na mieste ožarovania. Tkanivo prsníka môže byť taktiež opuchnuté a začervenané.

 

3.Chemoterapia

Voľba chemoterapie je vhodná v prípade, že nádorové bunky majú agresívny metastatický charakter, alebo hrozí relaps ochorenia, typicky pre mestastatický karcinóm prsníka. Chemoterapia môže byt použítá aj pred chirurgickou liečbou, za cieľom zmenšiť veľké nádory a umožniť ich zoperovanie.

Bohužiaľ, aj chemoterapia má množstvo nežiadúcich účinkov. K najbežnejším patrí padanie vlasov, zvracanie, nauzea, únava a imunodeficiencia. K menej častým zaraďujeme predčasnú menopauzu, neplodnosť, poškodenie srdca a obličiek, neuropatiu.

 

4.Hormonálna liečba

Hormonálna terapia sa používa na liečbu nádorov, ktoré sú citlivé na hormóny. Táto liečba môže byť použitá pred aj po chirurgickej liečbe, prípadne aj v kombinácii s inými typmi liečby za cieľom zníženia hrozby relapsu ochorenia. Ak sa už nádor rozšíril, hormonálna liečba pomáha redukovať jeho veľkosť a kontrolovať ďalší rast.

 

5.Targetová liečba

Targetová terapia atakuje špecifické abnormality vrátanie nádorových buniek. Typickým príkladom je zameranie targetovej liečby na receptory pre ľudský epidermálny rastový faktor (HER2), ktorý niektoré nádorové bunky produkujú vo zvýšenom množstve. Tento proteín je zodpovedný za rast a prežívanie nádorových buniek.

Targetová terapia je v aktívnej forme výskumu a má sľubnú budúcnosť.

 

6.Imunoterapia

Imunoterapia, ako je zo základu slova zrejmé, používa na boj s nádorom samotný imunitný systém.

Imunitný systém pacientky nemusí bojovať s nádorovými bunkami. Dôvodom je produkcia proteínov, ktoré bunky imunity ,,zaslepujú“ a nie sú schopné im čeliť

Imunoterapia môže byť možnosťou pri triple- negatívnom karcinóme prsníka. V tomto prípade je často kombinovaná s chemoterapiou na zvládnutie rozšírenia nádorových buniek mimo tkanivo prsníka.

 

7.Suportívna  (paliatívna) terapia

Paliatívna liečba sa zameriava na uľavovanie pacientok od bolesti a od iných symptómov. Pokiaľ je paliatívna terapia zvolená správne  kombinácii s inými vhodnými liečebnými postupmi, pacienti s rakovinou žijú dlhší a kvalitnejší život.

 

Dúfam, že tento krátky článok bude pre mnohých z Vás úvodom do omnoho obšírnejšej témy a prosím vždy pamätajte:

 

inspirational cancer quote optimism step backward step forward cha-cha